Friday, November 29, 2013

Vradžbine sa kosom

Vradžbine sa kosom


Vradžbine se mogu praviti preko raznih predmeta ili delova tela.
Medju najjače i najgore vradžbine su vradžbine koje se prave sa delom vaše kose.Opasne su još i vradžbine sa kosom koja se uzima sa mrtvaca i one se koriste za tešku Crnu magiju koju je veoma teško skinuti.

Bajalice


Vradžbine se uglavnom naruuju da ih uradi vračara, kako bi se naudilo nekoj osobi.
Vradžbine i bajalice su jedne od glavnih uzročnika Crne magije i nesreće kod većine ljudi.

No comments:

Post a Comment